Utviklingen av Kragerø Næringspark går inn i ny fase

Planarbeidet i forbindelse med ny E18 fra Dørdal til Tvedestrand har tatt lengre tid enn opprinnelig planlagt. Forslag til reguleringsplan blir i disse dager finjustert, før den slippes på høring i de åtte kommunene som samarbeider om planarbeidet. I et så omfattende prosjekt er det mange forhold å ta hensyn til slik at interessene til de ulike berørte aktørene ivaretas. Endelig trasevalg og godkjenning av reguleringsplan for denne veistrekningen er nå planlagt skal skje innen utgangen av november i år.
 

Arbeidet med utviklingen av Kragerø næringspark påvirkes av planarbeidet for ny E18. I prosjektet med å se på muligheten for å etablere et utviklingsselskap er nå kartleggingen av interessentene fullført. Fra dette arbeidet går prosjektet nå over i en fase hvor aktørene må konkretisere de mulighetene som de ønsker å få realisert. I dette arbeidet står arbeidet med en ny områdeplan for Kragerø Næringspark sentralt. Dette arbeidet vil gi rammene for den framtidige utviklingen både av næringsarealer og infrastruktur som trengs for å være et attraktivt område for etableringer. Prosjektleder Gard Madsen sier at dette arbeidet er noe han ser fram til å nå starte på, slik at grunnlaget for et mulig utviklingsselskap kan konkretiseres ytterligere. Kragerø kommune har besluttet å sette av inntil kr 1,5 millioner til dette arbeidet for å sikre at kommunen fremstår som en attraktiv partner for nye bærekraftige etableringer.