Beliggenhet

Fikkjebakke, Sannidal

Sentralt i Telemark, langs E-18 ligger Kragerø Næringspark. Ny E-18, som kommer i 2024, vil ha kryss som ligger i næringsparken. Kragerø Næringspark består av ferdige næringstomter av ulik størrelse regulert til ulike næringsformål.