Kjekt å vite i 2021

Fikkjebakken i Sannidal er et fantastisk dynamisk næringsområde! I 2021 arbeider 300+ ansatte fordelt på 40+ bedrifter, og dette øker og øker! Om kort tid vil nye E-18 gå rett ved/igjennom Kragerø Næringspark på Fikkjebakke og det er forventet en eksplosjon av alle typer bedrifter som ser fordelne med «Easy Access» til E-18!

Ledige tomter

Fikkjebakke, Sannidal

I næringsparken finnes  byggeklare tomter med infrastruktur frem til tomtegrensen. Området har eksiterende virksomheter og deler av om området er ferdig planert og delvis bebygget. Øvrige tomter i ulike størrelser klargjøres fortløpende.

Næringstomtene får ypperlige trafikale forbindelser i alle retninger, og nærheten til Kristiansand i sør og Grenland, Larvik og Drammen i nord er en stor fordel for bedrifter som arbeider med logistikk, transport, import eller eksport.