Attraktive næringstomter ved E-18

Kragerø Kommune | Drangedal Kommune

Attraktive næringstomter ved E18 i Kragerø

Sentral beliggenhet

Vestfold og Telemark

Næringstomtene får ypperlige trafikale forbindelser i alle retninger, og nærheten til Kristiansand i sør og Grenland, Larvik og Drammen i nord er en stor fordel for bedrifter som arbeider med logistikk, transport, import eller eksport.

Start video

Video: mars 2021

Nye næringsareal og infrastruktur for nye bærekraftige virksomheter

Regulering er underveis og bygging av ny E18, som vil gå rett igjennom Kragerø Næringspark, starter i 2021.
Dette markere et viktig skille for den videre utvikling av næringsparken. Det planlegges et omfattende utviklingsarbeid som innebærer opparbeidelse av nye næringsareal og infrastruktur, tilrettelegging for utvikling av eksisterende bedrifter samt et stort fokus på etableringer av nye virksomheter. 

I dag finner vi 40 bedrifter og ca. 300 ansatte i næringsparken som leverer produkter og tjenester innenfor et bredt spekter nasjonalt og internasjonalt. Samlet sett gir dette et sterkt grunnlagt for fremtidig vekst og utvikling i Kragerø Næringspark.

Bærekraftig utvikling

Et sentralt fokus vil være bærekraftig utvikling av næringsparken.
Målsetningen er å sikre våre bedrifter en god fremtid hvor verdiskapningen styrkes og utvikling av gode arbeidsplasser fortsetter, uten at det går på bekostning av natur, kultur og miljø. I Kragerø Næringspark bygges det for at vi skal nå denne felles målsettingen.

Informasjon fra Nye veier E18 Dørdal - Tvedestrand

Nye E18 Dørdal-Tvedestrand er prioritert for utbygging av styret i Nye Veier.

Det satt i gang arbeid med for utarbeidelse av reguleringsplan og forslag til planprogram for ny E-18 trase gjennom Kragerø kommune. COWI AS skal utarbeide reguleringsplanen for Nye Veier. Arbeidet er organisert i et interkommunalt plansamarbeid med de berørte kommunene. Det er etablert en egen medvirkningsportal for prosjektet som er den viktigste informasjonskanalen om arbeidet og for å komme med innspill i høringsperiodene. Se egen link til medvirkningsportalen i menyen nedenfor. Nye E18 Dørdal-Tvedestrand inngår i kommunedelplanen for E18 Dørdal-Grimstad som ble vedtatt kommunene høsten 2019.