Satsing på Kragerø næringspark utredes

Nye E18 gir Kragerø enda større muligheter for å utvikle ny næring. Nå er et forprosjekt satt i gang for å utrede mulighetene for å større satsing i næringsparken. Rent formelt er oppdraget gitt til Vekst i Grenland, og prosjektleder er ansatt.

Formålet med utredningen er å undersøke interessen for etablering, og krav til tilbud i næringsparken. Det er allerede etablert 40 ulike aktører med flere enn 300 ansatte i den store parken. Nye E18 kommer til å gå midt gjennom parken. Eksempler på noen som allerede har sin virksomhet her, er Vistin Pharma, GS Maskin, Moelven Sør-te, m.fl.

Finansieringsmulighetene og forretningsmodell skal også utredes.

– Vi ønsker å bli det foretrukne alternativet for eksisterende og nye bedrifter som er på jakt etter å utvikle seg for fremtiden, sier Inger Lysa, kommunedirektør i Kragerø.

– – Beliggenheten kan ikke bli bedre med E-18 på dørstokken, kort vei til havn og flyplass – og idyllen Kragerø et steinkast unna.

Til å lede arbeidet er Gard Madsen hentet inn. Han har lang fartstid fra ulike lederposisjoner i norsk næringsliv, sist som forretningsutvikler i Herøya industripark.

– Dette er et oppdrag jeg tar med stor glede, sier Madsen. Her er det et stort potensial. Her gjelder det å samle alle gode krefter og lage en god prosjektplan, sier han.

Det er allerede stor interesse fra nåværende nærings- og industriaktører i Kragerø. Både grunneiere og kommunen er aktivt positive – og det ser ut som om det er grunnlag for noe som kan være til beste for mange interessenter.

Start video

Video: Geir Lia, Kari Rasmussen Theting og Gard Madsen samlet seg på taket til E18 Bobilhotell for en snakk om status for Kragerø Næringspark.