Tre nye bomstasjoner skal finansiere ny E18-strekning

I et møte mellom Nye Veier og det interkommunale samarbeidet for nye E 18 mellom Dørdal og Tvedestrand kom det fram at det tre bomstasjoner skal delfinansiere den nye motorveien.

Det store veiprosjektet på 55 kilometer med firefelts motorvei er delt inn i tre etapper.

  • Fra Dørdal gjennom Kragerø til fylkesgrensa mellom Agder og Telemark.
  • Fra fylkesgrensa til Pinesund som ligger på grensa mellom Gjerstad og Risør.
  • Fra Pinesund ved grensen mellom Risør og Gjerstad til Tvedestrand.

Hver av disse delstrekningene får sin bomstasjon, og det er lokalpolitikerne som skal være med å bestemme både beløp og beliggenhet for bomstasjonene.

– Vi kommer ikke utenom bompengefinansiering. Her har vi ikke noe valg. Sier vi nei, blir det ikke vei, sier risørordfører Per Kr. Lunden (Ap), som under møtet tidligere denne uken ble gjenvalgt som leder av det interkommunale samarbeidet som består av åtte kommuner. Kragerø er blant kommunene som er representert i dette samarbeidet.

– Hvor en bomstasjon fysisk skal plasseres i vårt distrikt, om det skal stå en på fylkesgrensa eller om den skal stå før eller etter Brokelandsheia, blir opp til lokalpolitikerne å bestemme utpå nyåret.

Bompenger i 15 år

Han legger til at Samferdselsdepartementet har bestemt at det ikke blir bompenger på sideveiene til ny E18, men at det blir innført halv bompengeavgift på elbiler og dobbel avgift for tunge biler.

– Det er ikke populært å komme med nye bommer, men det må vi bare leve med hvis vi skal ha ny vei.

Lunden sier de ser på samme finansieringmodell som det er på den nye veien mellom Tvedestrand og Arendal.

– Bompenger skal dekke 35-40 prosent av finansieringa, gjennom en periode på 15 år. Bompenger skal opp i møteplanen til bystyret så snart som mulig, kanskje allerede i januar.

Høy prioritet

De tre delstrekningene mellom Dørdal og Tvedestrand har ifølge Lunden høy prioritet hos Nye Veier.

– 18. desember i år er det styremøte i Nye Veier. Signalene jeg har fått er at finansieringa for Dørdal-Tvedestrand vil ha høy prioritet på det møtet. Nye Veier vil først starte bygging med Dørdal-fylkesgrensa, men omtrent samtidig strekket mellom Tvedestrand og Pinesund. Veien gjennom Gjerstad blir siste del og da snakker vi en byggestart i 2027-2028, sier Lunden.

Han legger til at Nye Veier skal se på Brokelandsheia så snart som mulig.

– Nye Veier vil snart starte samtaler med Gjerstad kommune om å smale inn korridoren over Brokelandsheia slik at videre næringsutbygging i området ikke hindres av veiutbygging.

Kilde: Kv.no